Print

Lege pentru modificarea și completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991.

Proiect de lege | Expunere de motive | Anunt dezbatere publica | Minută dezbatere publică

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.