Print

Proiectul de Hotarare privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al Comunei Bozovici, Județul Caraș-Severin.

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare  privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al Comunei Bozovici, Județul Caraș-Severin.

Proiect de Hotarare | Nota de fundamentare | Anexa

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.