Print

Achiziţia publică având ca obiect „Servicii de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul Direcției Naționale de Probațiune.”

Direcția Națională de Probațiune cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ, până în data de 16.10.2015 , orele 14.00 la achiziţia publică având ca obiect „Servicii de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul Direcției Naționale de Probațiune."

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Formular oferta | Clarificare 1 | Clarificare 2