Print

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Proiect de hotărâre | Nota de fundamentare

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 7.10.2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037.204.10.61 sau la adresa de e-mail anabi@just.ro.