Print

Declarație comună a domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției din România și a domnului Vladimir CEBOTARI, ministrul justiției din Republica Moldova


MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

A doua ediție a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției

23 – 24 noiembrie 2017

Declarație comună a domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției din România și a domnului Vladimir CEBOTARI, ministrul justiției din Republica Moldova

Noi, miniștrii justiției din România și Republica Moldova,

Luând act de discuțiile fructuoase din cele două zile ale Forumului,

Ținând cont de concluziile discuțiilor bilaterale între instituțiile și autoritățile ambelor părți prezente la Forum,

Convinși de utilitatea dialogului bilateral consolidat,

Apreciind valoarea acțiunilor care au fost deja îndeplinite de către părți, dintre care am putea exemplifica:

 • Semnarea protocoalelor de colaborare în domeniul probațiunii și în domeniul medierii;
 • Stabilirea contactelor directe la nivel înalt și tehnic;
 • Măsurile comune promovate pentru  formare profesională;
 • Expertiza oferită de partea româna în domeniul elaborării și avizării actelor normative, al cooperării judiciare internaționale, precum și al afacerilor europene;
 • Acțiunile bilaterale în scopul eficientizării activității procurorilor;
 • Implementarea acordurilor bilaterale existente.

Bazându-ne pe acordul nostru de a valorifica și eficientiza și pe viitor dialogul bilateral,

Stabilim următoarele:

 • Continuarea organizării anuale a Forumului, alternativ, în România și în Republica Moldova;
 • Extinderea cooperării în domeniului medierii prin includerea în formatul Forumului a Consiliului de Mediere din România;
 • Continuarea implementării Planului de Acțiuni comun al celor două ministere ale justiției, inclusiv activități relative următoarelor domenii: funcționarea sistemelor IT, statistica judiciară, dosarul electronic, drepturile omului - cu accent pe tematica discriminării, oferirea expertizei de către partea română la simplificarea procedurii penale în Republica Moldova;
 • Continuarea colaborării dintre reprezentanții Înaltei Curți de Casație și Justiție din România și ai Curții Supreme din Republica Moldova, în temeiul Protocolului existent;
 • Colaborarea dintre Consiliul Superior al Magistraturii din România, pe de o parte și Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor din Republica Moldova, pe de altă parte, va continua prin oferirea de expertiză în următoarele domenii: consolidarea capacității instituționale, formarea judecătorilor și procurorilor, precum și a personalului auxiliar, implementarea unui program de educație juridică în școli, schimb de bune practici;
 • La nivelul parchetelor, analizarea, semnarea și implementarea noului program Mihail Kogălniceanu de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Romania și Procuratura Generală a Republicii Moldova pentru perioada 2018-2020 în domeniul formării profesionale;
 • În domeniul probațiunii, implementarea Protocolului de colaborare între cele două autorități, semnat cu ocazia acestei ediții a Forumului;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor din România și Departamentul Instituțiilor Penitenciare din Republica Moldova vor consolida cooperarea în domenii ca: securitatea și protecția informațiilor, măsurile de acces la informație pentru deținuți și sistemul de evidență a deținuților;
 • La nivelul uniunilor reprezentative ale profesiilor liberale,  colaborarea va continua și se va consolida, inclusiv prin semnarea de noi protocoale de cooperare;
 • În domeniul cetățeniei va fi semnat, până la 31 decembrie 2017, un acord de cooperare între Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România și Agenția Servicii Publice din Republica Moldova.

Palatul Parlamentului,

București, România

24 noiembrie 2017