- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Declarație comună a domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției din România și a domnului Vladimir CEBOTARI, ministrul justiției din Republica Moldova


[1]

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

A doua ediție a Forumului România – Republica Moldova în domeniul justiției

23 – 24 noiembrie 2017

Declarație comună a domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției din România și a domnului Vladimir CEBOTARI, ministrul justiției din Republica Moldova

Noi, miniștrii justiției din România și Republica Moldova,

Luând act de discuțiile fructuoase din cele două zile ale Forumului,

Ținând cont de concluziile discuțiilor bilaterale între instituțiile și autoritățile ambelor părți prezente la Forum,

Convinși de utilitatea dialogului bilateral consolidat,

Apreciind valoarea acțiunilor care au fost deja îndeplinite de către părți, dintre care am putea exemplifica:

Bazându-ne pe acordul nostru de a valorifica și eficientiza și pe viitor dialogul bilateral,

Stabilim următoarele:

Palatul Parlamentului,

București, România

24 noiembrie 2017