Print

A fost adoptat proiectul de lege pentru ratificarea scrisorii de înțelegere privind avansul în vederea pregătirii proiectului ”Cartierul pentru justiție”

În ședința de Guvern de astăzi, 27 august 2019, a fost adoptat Proiectul de lege care are ca obiect ratificarea Scrisorii de înțelegere privind avansul (acordului de împrumut de avans)  pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus ”Cartierul pentru justiție”, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la București, la 6 iunie 2019.

Acordul de Împrumut (scrisoarea de înțelegere) de Avans semnat la 6 iunie 2019, pentru suma de 2,5 mil USD, va fi dedicat finanțării unor activități necesare realizării Proiectului de dezvoltare Cartierul pentru justiție, respectiv:

- executarea investigațiilor geotehnice ale amplasamentului Cartierului pentru Justiție (printre care, lucrări de forare, studii de investigare a caracteristicilor solului, expertiză tehnică fundație existentă etc).

- pregătirea exproprierii (printre altele, determinarea estimărilor financiare ale costurilor terenurilor din cadrul coridorului de expropriere, materializarea/încadrarea coridorului de expropriere pe amplasament, reflectarea coridorului de expropriere în documentația urbană existent).

- planificarea și proiectarea în detaliu a Cartierului pentru Justiție (printre altele, realizarea tuturor studiilor și documentației necesare pentru obținerea autorizației de construire incluzând tema de proiectare, studiu de fezabilitate în conformitate cu cerințele specifice ale legislației naționale și locale aplicabile).

- managementul Proiectului (printre altele, pregătirea tuturor documentelor necesare pentru respectarea politicilor asiguratorii ale Băncii Mondiale, elaborarea manualul operațional al proiectului și pregătirea activităților și strategiilor de comunicare).

Ratificarea acordului de avans pentru suma de 2,5 mil USD va crea premisele acordării viitoare și a împrumutului principal pentru executarea Cartierului pentru Justiție (aflat în curs de negociere cu Banca Mondială din anul 2018), a cărui valoare estimată la acest moment este de 218 mil euro.