Print

Achiziția a două autoturisme Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2)

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția a două autoturisme Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular - Propunerea tehnica | Formulare  | Clarificare 1 | Clarificare 2