Print

Achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 2 servicii de probațiune teritoriale

Direcția Națională de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40371.050.606, vă invită să participați la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 2 servicii de probațiune teritoriale, derulată în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Erata 1 | Erata 2 | Clarificare 1