Print

Direcția Națională de Probațiune vă invită să participaţi la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP.

Direcția Națională de Probațiune (DNP) din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon 0371.050.606, vă invită să participați la achiziția de lucrări de amenajări de natura reparațiilor curente pentru sediile a 9 servicii de probațiune teritoriale și al DNP.

Invitatie de participare | Caiet de sarcini | Model formulare | Clarificare 1 | Clarificare 2