Print

Achiziția de servicii de audit financiar contabil, în cadrul proiectului „Ateliere de lucru pentru munca în folosul comunităţii în România”, finanţat în cadrul Acordului Tematic de finanţare pentru fondul de securitate încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian pentru perioada 2011-2019

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 32967779, telefon +40738.672.618, invită ofertanţii interesaţi să participe la achiziţia de servicii de audit financiar contabil, derulată în cadrul proiectului „Ateliere de lucru pentru munca în folosul comunităţii în România”, finanţat în cadrul Acordului Tematic de finanţare pentru fondul de securitate încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian pentru perioada 2011-2019, transmiţând o ofertă în acest sens.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare 1