Print

Achiziţia de servicii de editare, machetare și tipărire ghid operaţional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracţiuni

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de servicii de editare, machetare și tipărire ghid operaţional pentru practicieni privind procedurile referitoare la indisponibilizarea/sechestrarea bunurilor provenite din infracţiuni (ghid operaţional), până la data de 08.08.016, orele 13.00, conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Clarificare 1 | Clarificare 2 | Clarificare 3

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Serviciul Achizitii Publice, telefon 037.204.1115, persoana de contact Simona Mariana Bata.