Print

Achiziția de “servicii traducere în/din limba arabă”- cod CPV 79530000-8 ”.

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii traducere  în/din limba arabă”- cod  CPV 79530000-8 ”.

Invitatie de participare | Documentatie de atribuire | Formulare negociere