Print

Achiziția de “servicii traducere în/din limba spaniolă”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteți oferta dvs  pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de “servicii traducere  în/din limba spaniolă”- cod  CPV 79530000-8 ”

Invitatie | Documentatie de atribuire | Formular de negociere