Print

Achiziția de sisteme de alarmă (compuse din centrală alarmă, tastatură, acumulator, sirenă, butoane panică)

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția de sisteme de alarmă (compuse din centrală alarmă, tastatură, acumulator, sirenă, butoane panică), derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Invitatie | Caiet de sarcini | Propunerea tehnica | Formulare | Clarificare 1 | Anulare procedură