Print

Achizitia directa de „servicii de evaluare bunuri mobile”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 15.01.2018 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţie publice având ca obiect servicii de evaluare bunuri mobile – cod CPV 79419000-4”.

Invitatie | Caiet de sarcini