Print

Achiziția unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 25.10.2017, ora 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării unui autoturism Tip M1 – caroseria berlină (conform RNTR-2) - cod  CPV: 34110000-1.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular - Propunere financiara |Formular -Propunere tehnica | Model contract