Print

Achiziție centrale si aparate telefonice

Ministerul Justiției cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta de preț, până la data de 06.09.2016, ora 14.00 în vederea achiziționării de centrale si aparate telefonice

Invitație | Caiet de sarcini | Clarificare