Print

Achiziţie de hârtie format A4 şi hârtie format A3

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră în vederea achiziţionării de hârtie format A4 şi hârtie format A3.

Invitatie | Formular oferta