Print

Achiziţie de materiale consumabile necesare în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul „Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 30.03.2018, inclusiv, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de materiale consumabile necesare în cadrul PROIECTULUI IP7/2017 cu titlul "Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 de a sprijini implementarea măsurilor anticorupție"

Invitatie de participare | Specificații tehnice | Formular propunere financiară | Formular propunere tehnică