Print

Achiziţie de materiale de vizibilitate/promoționale, inscripționate cu elemente de vizibilitate

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 14.04.2017 orele 14.00, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de materiale de vizibilitate/ promoționale, inscripționate cu elemente de vizibilitate, necesare în cadrul conferinței finale (”Final conference” - activitatea nr. 8, componenta 1), a proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin programul RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

InvitatieSpecificatii tehnice | Formular 1 - Propunere financiara | Formular 2 - Propunere tehnica