Print

Achiziție de materiale pentru lăcătușărie și materiale pentru instalații sanitare

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 23.02.2018, inclusiv, conform specificațiilor tehnice anexate, în vederea achiziţionării de materiale pentru lăcătușărie și materiale pentru instalații sanitare”, Cod CPV: LOT 1 – 44000000-0, Cod CPV: LOT 2 – 44000000-0.

Invitatie | Specificatii tehnice Lot 1 si Lot 2 | Formular propunere financiara Lot 1 | Formular propunere tehnica Lot 1 | Formular propunere financiara Lot 2 | Formular propunere tehnica Lot 2