Print

Achiziție de servicii de auditare financiară

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect încheierea unui contract de servicii de auditare financiară  în vederea verificării cheltuielilor realizate pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular oferta