Print

Achiziţie de servicii de închiriere sală și echipament tehnic de traducere simultană

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de închiriere sală și echipament tehnic de traducere simultană pentru organizarea sesiunii comune de lucru în cadrul proiectului ”Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” finanțat din fonduri externe nerambursabile, în cadrul programului comunitar al Comisiei Europene, aferent anului 2014, „Justiție”– cod CPV 79951000-5 ”

Invitatie | Formular oferta