Print

Achiziție de servicii de telefonie mobilă, voce și date și abonamente de fax prin email.

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția prin cumpărare directă având ca obiect achiziționarea de servicii de telefonie mobilă, voce și date și abonamente de fax prin email.

Invitatie | Caiet de sarcini | Propunere tehnica| Clarificare 1