Print

Achiziţie de servicii de traducere

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de Servicii de traducere din/în limbile engleză/română a materialelor ce vor fi prezentate în cadrul conferinței finale, precum studiul elaborat în cadrul proiectului privind contribuția sistemelor electronice de management al cauzelor la creșterea eficienței sistemului judiciar și alte materiale relevante (de ex. diverse prezentări) pentru proiectul „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin programul RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”, Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 - cod CPV 79530000-8

Invitatie | Formular oferta