Print

Achizitie de servicii monitorizare presa scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 30.12.2015 ora 12.00 în vederea achiziționării de servicii de monitorizare presă scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate; flux documentar (calendar lunar pentru evenimente previzionate interne și externe) sub formă de abonament lunar pentru perioada ianuarie –decembrie 2016 inclusiv.
Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare