Print

Achiziție de “servicii traducere în/din limba turcă”- cod CPV 79530000-8 ”.

Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziția de “servicii traducere  în/din limba turcă”- cod  CPV 79530000-8 ”.

Invitatie | Documentatie atribuire | Formulare

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro.