Print

Achiziție de telecomunicatii (telefonie mobilă, voce și servicii de fax prin e-mail)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 04.09.2017 orele 12.00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii de telecomunicații (telefonie mobilă, voce și servicii de fax prin e-mail) - Cod  CPV  64200000-8.

Invitație | Caiet de sarcini | Clarificare 1 si 2