Print

Achiziție directă având ca obiect Flipchart şi table magnetice

Direcția Națională de Probațiune, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect Flipchart şi table magnetice pentru cele 42 de servicii de probaţiune şi pentru Direcţia Naţională de Probaţiune, derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Anunt | Formulare | Lista locatiilor de distributie | Clarificare