Print

Achiziție lucrări reparaţii parţiale terasă exterioară

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037.204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect achiziționarea de  lucrări reparaţii parţiale terasă exterioară bloc M39, scara 2, str. Nerva Traian, nr. 6, Sector 3, Bucureşti.

Invitatie | Caiet de sarcini |  Formular oferta financiară