Print

Achiziție mochetă trafic intens

Direcţia Națională de Probaţiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.050.606, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze mochetă trafic intens, achiziție derulată în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Invitatie | Erata | Clarificare 1 | Clarificare 2 | Clarificare 3 | Clarificare 4 | Clarificare 5