Print

Achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de reparație rampă pentru persoanele cu dizabilități și a terasei adiacente”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare servicii de reparație rampă pentru persoanele cu dizabilități și a terasei adiacente”

Invitatie/Caiet de sarcini/Formulare