Print

Achiziţie publică având ca obiect „achiziţionare servicii dezvoltare software și mentenanţă ECRIS – aplicaţie de management a dosarului în instanţă ”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 25.05.2016, ora 14.00,  pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect "achiziţionare servicii  dezvoltare software și mentenanţă ECRIS - aplicaţie de management a dosarului în instanţă ” – cod 72264000-3, respectiv 72261000-0, conform Caietului de sarcini din anexă.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Clarificare

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115 -Serviciul Achiziţii Publice .