Print

Achiziţie publică având ca obiect achizitionare servicii realizare portal web sna.just.ro

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 14.11.2016, ora 10.00,  pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect “achizitionare servicii realizare portal web sna.just.ro - cod CPV 72000000-5 Dezvoltarea și administrarea portalului sna.just.ro” conform specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Oferta financiară ( valoarea totală lei fara TVA) se va posta în catalogul electronic disponibil în S.E.A.P.

Operatorii economici care nu încarcă oferta financiară în catalogul electronic, nu vor fi luati în considerare.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta