Print

Achiziție rechizite

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.204.1115, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării de ”rechizite”, conform specificațiilor tehnice menționate (cod CPV 30199000-0)

Invitație | Anexă specificații tehnice | Formular oferta financiara | Formular propunere tehnica | Anexa 1 fata | Anexa 1 verso | Anexa 2 fata verso | Anexa 3 fata verso | Anexa 4 fata verso | Clarificare