Print

Achiziție servicii de arhivare documente (prelucrare arhivistică) în cadrul mecanismului financiar Norvegian 2009-2014

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de 26.09.2017, ora 14:00, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de arhivare fizică și electronică a documentelor rezultate în urma implementării programelor gestionate de Ministerul Justiției în calitate de operator de program în cadrul mecanismului financiar Norvegian 2009-2014”

Invitatie | Caiet de sarcini | Clarificare | Clarificare 2 | Clarificare 3 | Clarificare 4