Print

Achiziţie servicii de auditare financiară a cheltuielilor efectuate și plătite în perioada ianuarie – mai 2017 în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de auditare financiară a cheltuielilor efectuate și plătite în perioada ianuarie – mai 2017 în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, programul RO23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” - Cod  CPV  79212100-4

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica |Formular propunere financiara | Clarificare 1 | Clarificare 2