Print

Achiziție – Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor în care își desfășoară activitatea 29 de servicii de probațiune din subordinea Direcției Naționale de Probațiune

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția de Servicii de curățenie și întreținere a spațiilor în care își desfășoară activitatea 29 de servicii de probațiune din subordinea Direcției Naționale de Probațiune.

Invitație de participare | Anexă la invitația de participare | Formular de ofertă | Draft contract