Print

Achiziție servicii de editare, machetare și tipărire a unui manual și unei broșuri, precum și a unor ghiduri și pliante

Direcţia Națională de Probaţiune cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel. nr. 037.050.606, cod fiscal 32967779, în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze servicii de editare, machetare și tipărire a unui manual și unei broșuri, precum și a unor ghiduri și pliante, achiziție derulată în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Invitatie | Caiet de sarcini | Formulare | Clarificare 1-servicii de editare | Clarificare 2-servicii de editare | Clarificare 3-servicii de editare | Clarificare 4-servicii de editare | Clarificare 5-servicii de editare