Print

Achiziţie „Servicii de medicina muncii”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ până la data de  17.07.2017, conform caietului de sarcini anexat, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de medicina muncii - Cod  CPV  85147000-1”.

Invitaţie | Caiet de sarcini | Formular de propunere tehnică | Formular propunere financiară | Anexa - formular de ofertă  |