Print

Achiziție servicii de monitorizare presă

Ministerul Justiției cu sediul în București, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziționării de servicii monitorizare presă scrisă, audio–video, online, site-uri de specialitate; flux documentar (calendar lunar pentru evenimente previzionate interne și externe) sub formă de abonament lunar pentru perioada ( estimat) 01 februarie –31 decembrie 2019 inclusiv, conform cerintelor din Caietului de sarcini.
Oferta  se va transmite prin email la adresa achizițiipublice@just.ro, până la data de 29.01.2019, ora 14.00, inclusiv.