Print

Achizitie servicii de protecție de tip antivirus pentru Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel./fax. nr.037204.1115/1114, în calitate de autoritate contractantă organizează o selecţie de oferte (achiziție directă) având ca obiect încheierea unui contract de având ca obiect servicii de protecție de tip antivirus pentru Ministerul Justiției.

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular propunere tehnica | Formular propunere financiara