Print

Achiziție servicii de traducere limba sârbă, turcă și polonă

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă/ LOT 1, LOT 2 și LOT 3 ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectul contractului constă în
- traducerea în/din limba sârbă, în/din limba română (estimativ 50 de pagini– Lot 1
- traducerea în/din limba turcă, în/din limba română ( estimativ 1000 de pagini)– Lot 2,
- traducerea în/din limba polonă, în/din limba română ( estimative 60 de pagini)– Lot 3,
conform cerințelor din documentație.
Durata contractului va fi de : maxim 3 luni de la data semnării contractului
Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat;
1. Limba de redactare a ofertei : limba română;
2. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
3. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : cel mai bun raport calitate- preț”

Invitație |  Documentație