Print

Achizitie servicii de traducere pentru limbile : bulgară, polonă și daneză

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’negociere fără publicarea prealabilă ’’, conform art. 104 alin (1) lit a) din Legea nr.98/2006 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea contractelor de prestări servicii de traducere pentru limbile : bulgară, polonă și daneză.

InvitatieDocumentatie atribuire

Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare : 05.02.2018 orele 10:30