Print

Achizitie servicii de traducere şi interpretariat pentru limba daneză

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de "negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare", conform art. 104 lit c) din Legea nr.98/2006 privind achiziţiile publice, având ca obiect atribuirea contractului de prestări servicii de traducere şi interpretariat pentru limba daneză.

Anunt | Anunt prelungire termen