Print

Achiziţie servicii de traducere

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă vă invită să ne transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru achiziţionarea de servicii de traducere - – cod CPV 79530000-8 după cum urmează : servicii de traducere din limba germană în limba română (LOTUL 1); servicii de traducere din/în limba română în/din limba croată (LOTUL 2); servicii de traducere din limba română în limba engleză (LOTUL 3) în cadrul proiectului ”Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”.

Invitație | Formular oferta | Caiet de sarcini - germanaCaiet de sarcini - croată | Caiet de sarcini - engleza