Print

Achiziție Sistem IT de analiză a datelor şi gestiunea informaţiilor specifice instrumentului de evaluare SERN, derulată în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția :” Sistem IT de analiză a datelor şi gestiunea informaţiilor specifice instrumentului de evaluare SERN, derulată în cadrul proiectului pre-definit „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014”

Anunt | Caiet de sarcini | Propunerea tehnica | Formulare | Clarificare 1