- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Achiziție Sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect Sistem IT de analiză a datelor și gestiunea informațiilor specifice instrumentului de evaluare SERN, derulată în cadrul proiectului pre-definit Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Invitatie [1] | Caiet de sarcini [2] | Propunere tehnica [3] | Formulare [4]