Print

Anunț studiu de piață/prospectare piață ”Sisteme de alarmă (compuse din centrală alarmă, tastatură, acumulator, sirenă de interior, butoane panică, accesorii montaj – tub PVC/canal de cablu, cablu electric și de efracție)”

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, cod fiscal 32967779, telefon +40/371.050.606, intenționează să achiziționeze” ”Sisteme de alarmă (compuse din centrală alarmă, tastatură, acumulator, sirenă de interior, butoane panică, accesorii montaj – tub PVC/canal de cablu, cablu electric și de efracție)”, în acest sens invitând  operatorii economici să depună oferta.

Anunt | Caiet de sarcini | Formular oferta